logo

年度捐赠问答

校友年度捐赠问答
校友年度捐赠问答1、什么是校友年度捐赠?   校友年度捐赠是为满足校友感恩母校、回馈母校、建设母校而开辟的渠道。校友以个人名义或以班级为单位集体进行捐赠均可。可一年一捐,也可一次捐赠多年。年度捐赠坚持…
录入者:        发表于: 2011-09-28       点击:       评论: 0             查阅全文...